Een Borduursel Bestellen Alessa Leuk Met Bij WBlouse KcFJ3l1T

U bent hier: Home / Nieuws
Een Borduursel Bestellen Alessa Leuk Met Bij WBlouse KcFJ3l1T

Regelhulp financieel CV

Datum: 29 maart 2019

Voor sommige werkzoekenden is het vinden van een nieuwe baan lastig, omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt wat groter is. Er zijn subsidies en regelingen die tot doel hebben een werkzoekende aantrekkelijker te maken voor een werkgever, of de arbeidskosten te verlagen. Niet alle werkgevers en werknemers zijn hiervan op de hoogte. Daarom is het Financieel CV ontwikkeld.

Lees verder

Skinny Jeans 019 Jones Gevonden Jackamp; Liam 50sps Jj Snel Original 4AcLjq3R5

BTW woning deels aftrekbaar door zonnepanelen

Datum: 29 maart 2019

Een ondernemer laat een woning bouwen met op het dak niet-geïntegreerde zonnepanelen. De ondernemer is voor de exploitatie van de zonnepanelen BTW-ondernemer. Hij brengt de volledige BTW op de bouwkosten en de zonnepanelen in aftrek. De Belastingdienst weigert aftrek van de BTW op de bouwkosten. De rechter moet beslissen.

BlazerBestel Bij Bij BlazerBestel BlazerBestel BlazerBestel Nu Nu Bij Nu Nu L43Ajq5R

Lees verder

Management- of arbeidsovereenkomst?

Datum: 29 maart 2019

Een Werk-BV heeft vier personal holdings als aandeelhouder in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%. Met deze holdings heeft de Werk-BV ook managementovereenkomsten afgesloten. Op basis daarvan besturen feitelijk de aandeelhouders (DGA’s) van de personal holdings de Werk-BV. Volgens de Belastingdienst zijn de DGA’s ondanks de managementovereenkomsten gewoon in loondienst bij de Werk-BV.

Lees verder

Bovenmatig lenen van uw BV: wetsvoorstel

Datum: 15 maart 2019

Ondernemers met een eigen BV (DGA’s) betalen vanaf 2022 belasting als ze bovenmatig lenen van hun BV. Door de bankrekening van de BV leeg te halen in de vorm van een lening aan de BV in plaats van als dividend of als loon, kunnen DGA’s nu box 2-heffing uitstellen of zelfs afstellen. Een wetsvoorstel wil hieraan een halt toeroepen. Wat zijn de hoofdlijnen?

Lees verder

Een Borduursel Bestellen Alessa Leuk Met Bij WBlouse KcFJ3l1T
Bovenmatig lenen aan eigen BV: uitspraak
Datum: 15 maart 2019

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) heeft een holding-BV. Deze neemt samen met BV’s van de kinderen deel in een werk-BV in grond-, water-, geo- en funderingstechniek. De DGA verstrekt vanuit privé een achtergestelde lening van € 550.000 aan de werk-BV. De werk-BV hoeft geen zekerheden te stellen. Vijf jaar later gaan de holding-BV en de werk-BV failliet. Kan de DGA het verlies op zijn lening aftrekken?

Lees verder

Passende arbeid of nieuwe functie?
Datum: 15 maart 2019

Een vanwege schouderklachten arbeidsongeschikte CNC-frezer start na anderhalf jaar afwezigheid met aangepast werk. Hij gaat met een kleinere freesmachine werken. De loonwaarde van dat werk is lager. Daarom krijgt hij een lager salaris en een WIA bodemuitkering. Hij is voor deze werkzaamheden volledig hersteld gemeld en staat ook niet meer als arbeidsongeschikt geregistreerd. Kort na de oorspronkelijke tweejaarstermijn wordt hij weer arbeidsongeschikt. Moet de werkgever nu opnieuw twee jaar loon doorbetalen of niet?

Lees verder

Jack Bestellen Texapore Wolfskin Xt Mid Online M Outdoorschoenenactivate gymYvIbf76
Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties
Datum: 15 maart 2019

De Belastingdienst heeft sedert juli 2018 volgens het Toezichtsplan Arbeidsrelaties 104 bedrijven bezocht. De uitkomsten zijn onlangs gerapporteerd aan de Tweede Kamer. De resultaten van de bedrijfsbezoeken dienen als input voor de nieuwe toezicht- en handhavingsstrategie. Bij een meerderheid van de bezochte opdrachtgevers is in meer of mindere mate sprake van onjuist handelen. Wat is er geconstateerd?

Lees verder

De Shop Asics Online Hardloopbroekessential In QrthdxBsC
Belastingdienst informeert bij uw arts, mag dat?
Datum: 1 maart 2019

In uw aangifte inkomstenbelasting hebt u een forse aftrekpost wegens medische kosten opgenomen. De Belastingdienst stelt daarover vragen aan uw arts. Mag dat? Hoe zit het met uw privacy? Hierover heeft Staatssecretaris Snel Kamervragen beantwoord.

Lees verder

Vier jaar zzp-er bij Rabobank: ondernemer?
Datum: 1 maart 2019
De Venice Winkel Triangeltopsugar Online In Beach 3S5Aqjc4LR

Een financieel adviseur heeft tot en met het 2014 een VAR-winst uit onderneming ontvangen voor zijn activiteiten op het terrein van detachering aan banken, verzekeraars en bedrijven. In 2011 had hij via een vaste tussenpersoon ruim vier jaar achter elkaar voor verschillende vestigingen van de Rabobank gewerkt. Na een controle stelt de Belastingdienst dat sprake is van loon uit dienstbetrekking.

Lees verder

Werknemer neemt ontslag op staande voet
Datum: 1 maart 2019

Een vrachtwagenchauffeur zegt zijn arbeidsovereenkomst per direct op. Als reden geeft hij zelfbescherming tegen de stress  die na twee ongevallen bij het lossen is ontstaan. Vijf dagen later stuurt zijn advocaat een brief met extra argumenten: gevaarlijke werkomstandigheden, intimidatie en een herhaaldelijk te laag of te laat betaald salaris. Hij eist via de rechter achterstallig loon en een gefixeerde schadevergoeding van bijna € 5.200.Kopen Kappa Kappa Sneakersgizeh Online Sneakersgizeh I6yvYfgb7m

Lees verder

Genezen verkoopster kan werken, maar komt niet
Datum: 1 maart 2019

Een verkoopster in een schoenenzaak zit na een operatie in januari thuis. In augustus oordeelt de bedrijfsarts dat ze herstellende is, dat terugkeer in eigen werk wordt verwacht, maar dat de moeizame arbeidsverhoudingen terugkeer in de weg kunnen staan. Ze werkt daarna niet soepel mee aan re-integratie. Hoe loopt deze zaak af voor de werkgever?

Lees verder

Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?
Datum: 15 februari 2019

Moeder verpacht van 1976 tot 2010 landerijen en bedrijfsgebouwen aan één van haar kinderen. In 2010 – moeder is dan 92 jaar – gaan de drie kinderen met moeder een maatschap aan. Daarin exploiteren ze het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. De landerijen en gebouwen van moeder worden zo ondernemingsvermogen in plaats van beleggingsvermogen. De Belastingdienst stelt dat sprake is van een schijnhandeling.

Lees verder

Esprit Ronde Hals Bestellen Trui Met Online 76IYyvbgfm
Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding
Datum: 15 februari 2019

Een vrouw werkt via een uitzendbureau bij een werkgever. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt ze een positief getuigschrift. Daarom stuurt ze een open sollicitatie naar deze werkgever. Ze wordt uitgenodigd voor twee sollicitatiegesprekken. In het tweede gesprek zegt ze dat ze zwanger is. Dan gaat het mis.

Lees verder

Verruiming werkkostenregeling voor MKB
Datum: 15 februari 2019

Met ingang van 2020 wordt de werkkostenregeling voor MKB-bedrijven verruimd. Zo heeft het kabinet besloten op een voorstel van staatssecretaris Snel. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan twee bestaande knelpunten. Met de verruiming is ruim 100 miljoen euro gemoeid. Wat gaat er veranderen?

Lees verder

1 Een Borduursel Bestellen Alessa Leuk Met Bij WBlouse KcFJ3l1T2 3 14
Een Borduursel Bestellen Alessa Leuk Met Bij WBlouse KcFJ3l1T Een Borduursel Bestellen Alessa Leuk Met Bij WBlouse KcFJ3l1T
Volgende »
© 2019 Copyright Berkhout & van Rijn